• Contact E-MAIL
  • info@akiho.eu

RESULTS

Results of 1st AKIHO CE Show

STATISTICS OF THE SHOW

Image

RESULTS - MALES 牡部

SEIKEN A MALES 成犬A牡部                                                *特 TOKUYUU
特 1. Amber Yule NARUHITO (nintei)                                               
特 2.
YUME NO MUSUKO GO Fuen No Oka (17-2346)
特 3.
B'YAMATO Asahi No Hikari (nintei)
    4.
DENKA GO Di Bordaakitainu Kensha (20-3034)

SEIKEN B MALES 成犬B牡部
特 1. MUSA NO MUSUKO GO Hajimari (21-323)
特 2.
HYUUGA GO Kyuushuu Ishida (20-2438)
特 3.
KIYOU GO Oodate Sannomarusou (20-2417)
    4.
KENJI GO Fuen No Oka (20-1735)

SOUKEN MALES 壮犬牡部
1. WAKAHIRYUU GO Fuen No Oka (21-2875)
2.
TOHOKU NO ARASHI GO Isegumo Kensha (22-1622)
3.
ZUKO GO Sveika (21-274)
4.
ENAZAKURA GO Fuen No Oka (21-2873)

WAKA INU MALES 若犬牡部
1. TORAMASA GO Fuen No Oka (23-20)
2.
B'HARUKI GO Ookami Kensha (nintei)
3.
BENJIRO GO Senshi Shimai (nintei)
4.
DAISUKE GO Fuen No Oka (22-2549)

YOUKEN MALES 幼犬牡部
1. Amber Yule DAIKI (nintei)
2.
KANATA GO Shirai (23-1542)

YOUCHIKEN MALES 幼稚犬牡部 top 4 selection (no placement)
MASARU GO Fuen No Oka
GENJIRO GO Hajimari
BASEKI GO Casa Saporito
MIYAKOHOMARE GO Senshi Shimai

 

 

 

 

 

 

RESULTS - FEMALES 牝部

SEIKEN A FEMALES 成犬A牝部                                            *特 TOKUYUU
特 1. KUMA TORA GO Casa Saporito (19-1929)                                               
特 2.
Amber Yule NOA (nintei)
特 3.
AWA CHIDORI GO Fuen No Oka (19-989)
特 4.
KI CHI GO Shun'You Kensha (18-1760)

SEIKEN B FEMALES 成犬B牝部
特 1. NAGAREBOSHI GO Fuen No Oka (21-1494)
特 2.
DAIYA Sendai Kensha (nintei)
特 3.
UIN GO Noshiro Koujusou (21-81)
    4.
KIMIKO GO Yamawaru Kensha (21-1684)

SOUKEN FEMALES 壮犬牝部
1. KEIKO GO De La Vallee Fjord (21-1888)
2.
MOMOCHIYO GO Fuen No Oka (22-1212)
3.
GEMMEI GO Akitanija (22-760)
4.
NAGOYA GO De La Vallee Fjord (21-2766)

WAKA INU FEMALES 若犬牝部
1. SACHI GO Fuen No Oka (22-2541)
2.
FUURINKA GO Fuen No Oka (23-18)
3.
GAYA GO Sakura No Sono (nintei)
4.
Sake No Uchi R'ENA (nintei)

YOUKEN FEMALES 幼犬牝部
1. BREILA GO Koralo Ziedas (23-1408)
2.
IZUMI GO Akitanija (23-1228)
3. E'KOFUBUKI No Shichi Kosho Chitai (nintei)
2.
Amber Yule REINA (nintei)

YOUCHIKEN FEMALES 幼稚犬牝部 top 4 selection (no placement)
Kamiasou Kasamori RURUMI GO
YIMEI GO Sveika
YUZUMI GO Sveika
MANAMI TAI Sentimentai

JUDGES OF THE SHOW

Image